дозирање на зрнести и прашкасти производи

автоматски и полу-автоматски системи за дозирање на зрнести и прашкасти производи

Sistem za pakuvanje zrnesti proizvodi

Систем за дозирање на зрнести производи

Системот за дозирање има голема примена во пакување на зрнестите производи како што се пелети, шеќер, сол, житарки, разни семиња итн.

Системот се состои од главен самостоен дозатор контролиран преку PLC контролер, транспортна лента за лесно манипулирање со вреќите и систем за шиење/лепење на вреќите.

Самостоен дозатор за зрнести производи

 • Самостојниот дозер е наменет за дозирање на разни зрнести производи (ориз, шеќер, сол, пченка, чај, итн.)
 • Се состои од усипен кош, вибрациона лента и дигитален тежински сензор контролиран преку контролер
 • Начин на дозирање со вибрација (грубо/фино) и одмерување со високо прецизен дигитален сензор за тежина
 • Брзината и количината на дозирање се контролира преку контролен панел.
 • Лесен за манипулирање, користење и чистење.
 • Самостојниот дозер може да биде произведен во различен опсег на дозирање

  Погледнете ВИДЕО.

Samostoen dozator za zrnesti i praskasti proizvodi
Samostoen dozator za praskasti proizvodi

Самостоен дозатор за прашкасти производи со мешалка

 • Самостојниот дозер е наменет за дозирање на разни прашкасти производи (брашно, зачини, прашкасти материјали итн.)
 • Се состои од усипен кош, мешалка + шнека контролирани преку PLC контролер
 • Брзината и количината на дозирање се контролира преку PLC контролер
 • Лесен за манипулирање, користење и чистење.
 • Деловите кои што се во допир со материјалот кој што се дозира се изработени од INOX.
 • Самостојниот дозер може да биде произведен во различен опсег на дозирање

БОПАК ДОО

Кузман Јосифовски Питу 24/13 
Скопје, Македонија
Тел.  ++389 (0)2 2464403
          ++389 (0)2 2464052
          ++389 (0)2 2463011
Моб. ++389 (0)71 369808
Email: bopak@bopak.com.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник – Петок
08.00 – 16.00 
Сабота
09.00 – 14.00

Copyright © 2021 БОПАК | Сите права се задржани

mk_MKMacedonian