ВЕРТИКАЛНИ МАШИНИ

автоматски вертикални машини за пакување на зрнести, прашкасти и течни производи

прашкасти производи

 • Автоматски машини за пакување на прашкасти производи
 • Автоматскиот процес на работа се содржи од: дозирање, формирање на кеса, лепење на кеса и одсекување
 • Целиот процес на автоматските машини се контролира преку електронски контролен панел
 • Лесни за чистење и одржување
 • Погодни за пакување на различни производи во кеси со димензии на ваше барање
  Погледнете ВИДЕО.

зрнести производи

 • Автоматски машини за пакување на зрнести производи
 • Автоматскиот процес на работа се содржи од: дозирање, формирање на кеса, лепење на кеса и одсекување
 • Целиот процес на автоматските машини се контролира преку електронски контролен панел
 • Лесни за чистење и одржување
 • Погодни за пакување на различни производи во кеси со димензии на ваше барање
  Погледнете ВИДЕО.

ТЕЧНОСТИ

 • Автоматски машини за пакување на течности
 • Автоматскиот процес на работа се содржи од: дозирање, формирање на кеса, лепење на кеса и одсекување
 • Целиот процес на автоматските машини се контролира преку електронски контролен панел
 • Лесни за чистење и одржување
 • Погодни за пакување на различни течни производи во различен тип на кеси

Кружна автоматска машина за зрнести производи во канчиња

 • Влезен елеватор за дотур на материјал
 • Дозер со 2 дигитални ваги
 • Додавање на чашки
 • Дозирање
 • Поставување на капаче
 • Лепење на капаче
 • Поставување на производот на излезен транспортер

  На ваше барање, кружната автоматска машина  може да дозира различен тип на производ (течни, прашкасти производи)

  Погледнете ВИДЕО.

Avtomatska masina za pakuvanje zrnesti proizvodi vo kancinja

елеватори

Елеватор за прашкасти производи

Elevator za praskasti proizvodi

Елеватор за зрнести производи

Elevator za zrnesti

БОПАК ДОО

Кузман Јосифовски Питу 24/13 
Скопје, Македонија
Тел.  ++389 (0)2 2464403
          ++389 (0)2 2464052
          ++389 (0)2 2463011
Моб. ++389 (0)71 369808
Email: bopak@bopak.com.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник – Петок
08.00 – 16.00 
Сабота
09.00 – 14.00

Copyright © 2021 БОПАК | Сите права се задржани

mk_MKMacedonian