Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

PLASTO 06RPTR14

АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО ТЕРМОВРЗУВАЊЕ НА  ПП/ ПЕТ -ЛЕНТА:  PLASTO  06 RP TR 14

 

Моделот 06 -автоматска врзувачка машина на "plasto"  е дизајнирана за хоризонтално термоврзување  на сите палетизирани производи кај кои од суштинско значење е да бидат цврсто врзани како целина, со цел да се обезбеди безбедно движење на палетите во процесот на производство, транспорт и складирање. Машината е предвидена да  направи еден или повеќе автоматски термоврзувачки операции во хоризонтално ниво во зависност од потребите..


Соодветната за секоe барање
Како и сите термоврзувачки машини од "PLASTO" спектар, моделите  06 можат да бидат направени и соодветно опремени со уреди и термоврзувачки  глави за повеќе потреби. Одржувањето е исклучително лесено и евентуалното вадење  на термоврзувачката главата на машината е олеснета од поради што истата е поставена со брзо-приклучни елементи, вклучувајќи и брза конекција електрични приклучоци.

 
МОДЕЛ 06 Ѕ
Нашиот модел 06 Ѕ е лесна и едноставна машина за работа. Таа е опремена со програм, кој овозможува да се направат првите термоврзувања  на 200 [mm] од висинско ниво од подот или од подвижната лента. Тој има десет различни терморзувачки  програми кои можат автоматски да се подесат од оперативниот панел и секој програм да се подеси до шест термоврзувања  во хоризонтално ниво, нормално со посакуваните димензии.

 

 

 


Технички податоци
- Во зависност дали се употребуваат  полипропиленски или полиестерски ленти, адекватно се инсталира глава за термолепење за автоматската машина        
-
Инсталирана електрична енергија: 3 [kW]

-Сила на затегање на лента: до 1950 [N]

-Дебелина на лента за затегање и термолепење: 0,6÷0,65 [mm]

-Ширини на лента за затегање и термолепење: 12-15 [mm]
-
Потребно електрично напојување (напон): 230 / 400 [V] 50-60 [Hz]
-Компримиран воздух: 16 [nl / циклус]
Машината е опремена со соодветни безбедносни уреди во согласност со важечките законски барања.

 

PLASTO 06RPTR14