Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

JK B561

Ножна механичка / пневматска хевталица за затворени картонски кутии:  JK B561/ JK B561 PN

            

Ножната механичка / пневматска хевталица  од моделот ЈК B 561 се користи  при формирање на картонско дно на картонските кутии, но може да се користи и за други типови на хевтање. Оваа машина е наменета за континуирана упортеба во индустријата и одделенијата за пакување. Затоа е дизајнирана да биде многу стабилна и робусна. Рамката на хевталицата е изведена е од челични цевки, и сите носечки делови се изведени од подобрени челици. Постојат два  модели на ножна хевталица  механички:  JK B 561  и пневматски: JK B 561 PN.  Доколку хевталицата има вграден пневматски уред, брзината на хевтање е значително поголема во однос на механичката варијанта на машината. Доколку се работи во големосериско производство се препорачува пневматската варијанта на хевталицата. Сите машини поседуваат заштита од плексиглас.

 

МОДЕЛ НА РАЧНА ХЕВТАЛИЦА

ЈК B 561

ЈК  B 561 PN

Капацитет на магацин

250

300

Должина

920 [mm]

920 [mm]

Ширина

750 [mm]

750 [mm]

Висина

1 350 [mm]

1 350 [mm]

Тежина

39 [kg]

39  [kg]

Длабочина на грло

400 [mm]

400 [mm]

Длабочина на наковална

860 [mm]

860 [mm]

Потребен работен притисок

/

5÷7 [bar]

Потрошувашка на воздух за едно клипсање

/

1 [nl]

 

JK B561