Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

OR*H 20A

Пневматски рачен алат за метална лента: OR –H  20A

Стационарен пневматски гонет рачен уред за рамно затегнување со челична лентаи.  Лесна и едностана за употреба.  Поради тежината на уредот потребен е балансер - стабилизатор за да ја држи машината на одредено хоризонтално ниво.

- Тежина:..........
............................................................................ 9,7 [kg]
- Тензиите сила: .........
..............................................................~ 4000 [N]
-
Потребен работен притисок:......................................................6 [bar]
- Потрошувачка на воздух:............................................................6[Nl/s]
-
Потрошувачка на воздух за еден циклус:...................................6 [Nl]
-
Ширина на метална лента со кои работи уредот:............. 13 или 16 [mm]
-
Дебелина на метална лента со кои работи уредот:.......... 0,40÷0,63 [mm]
Цврстина на
затегнување на лента:................................... 850÷1100[N/mm2]

OR-H 20A