Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

OR-T 50

Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента: OR -T 50

 

Уредот е наменет како замена на:

-Алат со автоматско затегање на лента

-Затегање со термолепење како комбинација за замена на клипсање со метални клипси, како и за замена  на обвиткување со челична лента

-Уредот работи со ширина од 9 [mm] до 19 [mm] и дебелина од 0,4[mm] до 0,9 [mm] на пластична лента

-Уредот е наменет од лесно до средно-силно затегнување на ПП/ ПЕТ лента (максимална силина на затегање до 2500 N)

-Затегнувањето се изведува рачно, а термолепењето се изведува од електричен акумулаторски-придвижуван греач.

-Лесно подесување на бараната тензија како и времето за термолепење на пластичната лента

-Батеријата поседува индикатор на нивото на наполнетост

-Отпорен  за апликации под агресивни услови.

OR-T 50