Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

R 2000

Рачен топлински пиштол за термособирање: R 2000


Опис: Уредот е рачен и целосно пренослив. Изведен е без електрични приклучоци и тежи само 1,2[kg], што овозможува  лесна употреба на било која работа во внатрешни или надворешни услови.
Употреба: Обезбедува надворешна заштита со ПЕ-фолија за која било големина или  форма од мали нерамна палети до големи парчиња на машините.
Економичност: користи помалку од три центи на гориво за една палета, правејќи го најевтин начин на заштита на палети и  одлична алтернатива за намалување на енергетските трошоци.
Брзина:
Лесен е за употреба (не бара обука  или подготвително време за работа) и може успешно да термособира аплицирана ПЕ-фолија на палета  со димензии: 1000 x1200 x 1500h[mm]  за помалку од две минути.

 
            Технички податоци:

            -Тежина: .......................................................................................................1,2 [kg]
            -Должина:....................................................................................................360 [mm]
            -Топлинска моќ на пиштолот: .................................................................27÷75 [kW]
            -Максимална потрошувачка на гас при  постојана работа: ..................4020 [gr / h]
            -Потрошувачка  на воздух: .......................................................................50 [m³ / h]

            -Конзумација на запалива компонeнта: ................................................пропан гас
            -Излез:.................................................................................................... 1,5÷ 3,5 [bar]
            -На CO Vol%: .........................................................................................0,17 ÷ 0,0075
            -На CO / CO2: ...........................................................................................0,13 ÷ 0037
            -На CO2 Vol %: ..........................................................................................1,80 ÷ 2,80

 


R 2000